An vier Donnerstagen im September entfällt der Nachmittagsunterricht  (06.09.2018; 13.09.2018; 20.09.2018; 27.09.2018).